PRIVATLIVSPOLITIK

Om hjemmesiden:  https://www.christinabizzarro.dk.

“Christina Bizzarro Formidling af Kunsthåndværk & Designrådgiving” er dataansvarlig og behandler personoplysninger i forbindelse med arrangementer, markedsføring og presse. Læs her, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, du afgiver, hvorfor vi har brug for at gemme dem, og hvordan de bliver håndteret.

Vi forbeholder os retten til at ændre vilkårene for håndteringen af data, så den altid følger gældende lovgivning.

Indsamling af personoplysninger
Efter reglerne i persondataforordningen skal vi informere registrerede personer om deres rettigheder i forbindelse med behandlingen af oplysningerne.

Vi indsamler personoplysninger både direkte og via tredjepart. Til markedsføringssammenhæng henter vi data direkte via trediepart Mailchimp og via Google Analytics. Vi bruger ikke cookies.

Ved tilmelding til nyhedsbrev og events registrerer vi alene de oplysninger, du giver os.

Dokumentations og opbevaringskrav efter Regnskabsloven indebærer, at vi i hvert fald skal gemme oplysninger om økonomiske transaktioner i 5 år jf. bogføringsloven.

Andre databehandlere
Vi behandler persondata fortroligt og videregiver eller sælger ingen persondata til tredjepart. Personoplysninger kan dog i visse tilfælde overlades til eksterne samarbejdspartnere, når vi beder disse partnere behandle oplysningerne på vores vegne. Det gælder for vores bookingsystem som håndteres via Billetto.dk, og tilmelding til nyhedsbrev som håndteres via Mailchimp. Disse virksomheder er databehandlere og behandler kun data efter vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andre formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt tavshedspligt. Vi har derfor indgået skriftlige aftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. Derudover videregiver vi ikke dine oplysninger, medmindre vi ved lov eller myndighedspålæg måtte blive forpligtet hertil, eller vi har aftalt det med dig.

Dataindsigt – og vil du videre mere?
Registrerede personer kan når som helst rette henvendelse til os med henblik på at få indsigt i de oplysninger, som behandles om dig, ligesom du har ret til at anmode om ajourføring eller sletning af dine oplysninger. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder i medfør af persondataloven, er du velkommen til at kontakte os.

Klage til Datatilsynet
Registrerede personer kan klage over behandlingen af oplysningerne til Datatilsynet ved at skrive til dt@datatilsynet.dk.

Sociale medier
Vi viser fra tid til anden indhold fra en række sociale medier, som Facebook og Instagram. Vi bruger disse medier til markedsføring af f.eks. events og undervisningsforløb og tilbud, og her bruges cookies bruges til at målrette kampagner og til at følge op på effekten af kampagner. Til dette formål bruger vi bl.a.: Google Adwords Facebook DoubleClick. Disse cookies gemmer både anonyme data og kan også gemme personhenførbare data. Udbyderne kan dele data med tredjepart.

Du kan administrere den måde, Facebook personaliserer annoncer til dig, her: https://www.facebook.com/help/247395082112892

Du kan administrere den måde, Instagram personaliserer annoncer til dig, her: https://help.instagram.com/1415228085373580

Kontakt:
Christina Bizzarro Kunsthåndværk & Design
Tordenskjoldsgade 32, 2th
DK-1055 København K
CVR nr.: 40750797
T: +45 40 84 12 21
E: post@christinabizzarro.dk